Hiroszima, japońskie miasto portowe i ośrodek przemysłowy na głównej wyspie Japonii. W dniu 6 sierpnia 1945 roku Hiroszima doznała zniszczeń, na niespotykaną i nieznaną dotychczas...