Polityka Prywatności

Jacek Sztucki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika i czytelnika moich stron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Jacek Sztucki nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników / czytelników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do JacekSztucki.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Jaceka Sztuckiego.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należacych do Jaceka Sztuckiego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Bezpłatna subskrypcja

Bezpłatna subskrypcja należąca do JacekSztucki.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi artykuł subskrypcji. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Jacek Sztucki zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do JacekSztucki.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Jacek Sztucki nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Jacka Sztuckiego i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez moje serwisy nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Jacka Sztuckiego.

W przypadku pytań proszę pisać:
jacek.sztucki(at)gmail.com , gdzie (at) oznacza @

Wyłączenie OdpowiedzialnościZawarte na stronie moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Stworzyłem ten serwis, aby wymieniać się poglądami z osobami zainterwsowanymi tematyką II wojny światowej.